โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านแบบประเมินออนไลน์     ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5)     รวมภาพประชาคมประจำหมู่บ้าน      
 
 
 
 

 

 ดำเนินการเทหินคลุกบริเวณสถานีตำรวจภูธรเกษไชโย...

ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณหมู่ที่ 2...

ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ ม.1-ม.6...

ดำเนินการปูยางมะตอยบริเวณห้องครัว อบต.เทวราช...


ดำเนินการเทหินคลุกบริเวณสถานีตำรวจภูธรเกษไชโย...

ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณหมู่ที่ 2...

ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ ม.1-ม.6...

ดำเนินการปูยางมะตอยบริเวณห้องครัว อบต.เทวราช...

ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณหมู่ที่ 2...

ดำเนินการปูยางมะตอยบริเวณทางเข้าวัดเทวราช...

ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณหมู่ที่ 2...

ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณบริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4...

 

 
 
19 เม.ย. 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุต...
19 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็...
9 เม.ย. 2567 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
4 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่...
3 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทเรนทร
25 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการดฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทโสร...
24 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาด...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 280356 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563