โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน     กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2566     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566      
 
 
 
 

 

 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 จังหวัดอ่างทอง ณ วัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช,กำนันตำบลเทวราช,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลเทวราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 บริเวณริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย หมู...

3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พั...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระราชินี...


กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 จังหวัดอ่างทอง ณ วัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช,กำนันตำบลเทวราช,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลเทวราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 บริเวณริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย หมู...

3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พั...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระราชินี...

วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการส...

ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 1-6 ตำบลเทวราช - ริมแม่น้ำ หมู่ 1-3 ตำบลเทวราช - ในซอย หมู่ 1-2 ตำบลเทวราช ...

ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลเทวราช...

 

 
 
11 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพั...
6 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื...
31 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2...
15 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
14 พ.ค. 2567 ขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็น ส...
9 พ.ค. 2567 เชิญชวน/รณรงค์กิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”
20 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาด...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290857 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563