โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย      
 
 
 
 

 

 ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 1-6 ตำบลเทวราช - ริมแม่น้ำ หมู่ 1-3 ตำบลเทวราช - ในซอย หมู่ 1-2 ตำบลเทวราช ...

ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลเทวราช...

ดำเนินการลงพื้นตัดหญ้าบริเวณถนนทางเข้า หมู่ที่ 7 ตำบลเทวราช...


ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 1-6 ตำบลเทวราช - ริมแม่น้ำ หมู่ 1-3 ตำบลเทวราช - ในซอย หมู่ 1-2 ตำบลเทวราช ...

ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลเทวราช...

ดำเนินการลงพื้นตัดหญ้าบริเวณถนนทางเข้า หมู่ที่ 7 ตำบลเทวราช...

ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซม ท่อประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช...

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช - ริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลเทวราช...

ดำเนินการลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณคลองชลประทานหมู่ที่ 5 ตำบลเทวราช...

 

 
 
15 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
14 พ.ค. 2567 ขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็น ส...
9 พ.ค. 2567 เชิญชวน/รณรงค์กิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”
1 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 เม.ย. 2567 ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้าน...
25 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
20 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาด...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289129 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563