หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 40
  28 ก.ย. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ขยายระยะเวลา) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 41
  25 ส.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 42
  19 ส.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 38
  24 ม.ค. 2565    รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 39
  20 ม.ค. 2565    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 36
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289142 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563