โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 29 พ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

(ผู้อ่าน 5 คน)

วันที่ 27 พ.ย. 2566

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า OTOP

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 24 พ.ย. 2566

ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2566

ตั้งชักโครกและทาสีรองพื้นห้องนํ้า OTOP

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2566

ดำเนินการติดตั้งสะพานบริเวณหมู่ที่ 1

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2566

ปูยางมะตอยบริเวณหน้า OTOP

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2566

ทำสะพานหมู่ที่ 1 และออกซ่อมประปาหมู่ 7

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2566

ปูยางมะตอยบริเวณหน้า OTOP

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2566

เชื่อมเหล็กทำสะพานหมู่ที่ 1

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2566

ฉาบปูนและขยับชักโครกห้องนํ้า OTOP

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2566

ฉาบปูนห้องนํ้า OTOP

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 9 พ.ย. 2566

ราดนํ้ายางมะตอยและปูยางมะตอยหน้า OTOP

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 8 พ.ย. 2566

ราดนํ้ายางและปูยางมะตอยหน้า OTOP

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 8 พ.ย. 2566

ก่ออิฐกั้นห้องนํ้าที่ OTOP

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2566

ปูยางมะตอยหน้าโอทอบ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2566

ดำเนินการขนย้ายขยะจากจุดพักขยะ

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2566

ทำประตูห้องนํ้าโอทอบ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2566

ดำเนินการปูยางมะตอยหน้า OTOP

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2566

ตั้งวงกบประตูห้องนํ้าที่ OTOP

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 3 พ.ย. 2566

พนักงานลงหินคลุกหมู่ที่ 1

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 3 พ.ย. 2566

เชื่อมทำสะพานเหล็ก หมู่ที่ 1

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 3 พ.ย. 2566

ทำผนังกั้นห้องนํ้าโอทอบ

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ทำสะพานเหล็ก หมู่ที่ 1

(ผู้อ่าน 18 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2566

ตัดหญ้าหมู่ 2

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2566

เก็บขยะริมถนน 309 หมู่ 4 , 5 , 6

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2566

เก็บขยะริมถนน หมู่ 4-5-6

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2566

เก็บขยะหมู่ 1 - 2 - 3

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2566

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2566

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2566

ตัดหญ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 , 4

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 25 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 25 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 23 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 23 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 23 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 21 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 21 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 18 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 18 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 18 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 10 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 8 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 7 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 4 ส.ค. 2566

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 15 พ.ค. 2566

โครงการคลองสวย น้ำใส

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2566

ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

(ผู้อ่าน 64 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2566

โครงการ 1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียก

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 12 เม.ย. 2565

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

(ผู้อ่าน 117 คน)

วันที่ 8 ม.ค. 2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(ผู้อ่าน 133 คน)

วันที่ 29 ก.ย. 2564

การป้องกันน้ำท่วม (แนวกระสอบทราย)

(ผู้อ่าน 187 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

การป้องกันน้ำท่วม

(ผู้อ่าน 173 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

การป้องกันน้ำท่วม (ไม้ยูคา)

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 26 พ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวคนพิการ

(ผู้อ่าน 198 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 209 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

(ผู้อ่าน 57 คน)

No results found

เลื่อนลง