หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เทวราชน่าอยู่  สู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่วนร่วมของประชาชน”

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 296962 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563