วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเทวราช ช่วงที่ 1 ต่อจากถนน คสล.เดิม ริมคลองลำท่าแดง และช่วงที่ 2 ต่อจากถนนลาดยางเดิม หน้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2566
ซื้อท่อคลส.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 140 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเครื่องจักร-รถบรรทุก ทำงานขุด-ขนย้ายทราย กลบหลังท่อระบายน้ำหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง