วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU D - Max หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ อบต.เทวราช หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU D - Max หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU D-Max หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อท จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง