หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0
  20 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินผ่าน QR Cord 0
  5 ก.พ. 2567    แนวทางการดำเนินตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่น 7
  5 ก.พ. 2567    มาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี 2567 ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 5
  5 ก.พ. 2567    กรมการควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 และมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโวภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ภายในวันอาทิตที่ 31 มรนาคม 2567 4
  5 ก.พ. 2567    กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy 9
  2 ก.พ. 2567    ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้างรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ และโรคเมลิอ 8
  26 ม.ค. 2567    ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2562 8
  26 ม.ค. 2567    สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 4
  19 ม.ค. 2567    ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2567 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 272411 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563