หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
     

 


 

 

 

นางสาวเกศทิพย์ กองแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๓ ต่อ ๑๖

 

   

(-ว่าง-)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๓ ต่อ ๑๑

 

นางสาววิภา ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๓ ต่อ ๑๒

 

นายวิทยา อินทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒
ต่อ ๑๓

 

 

 

  นายวิทยา อินทรประเสริฐ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๓
ต่อ ๑๔
  นางสาววิภา ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๓
ต่อ ๑๔
 
         
         
         
         
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 280353 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563