หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช 44
  28 ก.ย. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 44
  27 ก.ค. 2566    เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 55
  6 ก.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช 44
  6 ก.ค. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช 51
  14 ก.ย. 2565    เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 108
  10 ส.ค. 2565    เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 137
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290847 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563