หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2566    ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2567 20
  8 ธ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ประจำปี 2567 14
  16 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 33
  9 ม.ค. 2566    เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 83
  9 ม.ค. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 82
  21 เม.ย. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน 144
  22 ก.พ. 2565    คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลเทวราช เรื่อง อยู่เวรรับยื่นแบบประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 65
  22 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 161
  22 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 151
  1 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290843 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563