โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันเสาร์  ที่ 14 มกราคม 2566  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมี นายจักรพันธ์  รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมวันเด็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และต้องขอกราบขอบคุณห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนของขวัญ และของรางวัล ต่าง ๆ มากมายพร้อมทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม