หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 คู่มือประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ สำนักปลัด
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 296975 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563