โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ดำเนินการขุดดินรื้อท่อระบายน้ำเก่าทิ้งและวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณหมู่ที่ 6


วันที่ 23 มกราคม 2566 ทนายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  นายขวัญชัย คำหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นางสาวเกศทิพย์ กองแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นท่ีออกติดตามการดำเนินการโครงการขุดดินรื้อท่อระบายน้ำเก่าทิ้งและวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 6 ถนนทางเข้าลำท่าแดง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถสัญจรได้ตามปกติ