หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2565    ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 1
  4 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 16
  5 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 44
  11 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 61
  9 ก.พ. 2565    รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 80
  27 ต.ค. 2564    ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 112
  27 ต.ค. 2564    ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 111
  27 ต.ค. 2564    ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 109
  27 ต.ค. 2564    ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564 109
  22 ก.พ. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.เทวราช สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224992 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563