หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน 63
  22 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 95
  22 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 87
  26 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 117
  27 ธ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2564 139
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 122
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย2563 ประจำปี 2565 106
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 110
  9 ก.พ. 2564    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 137
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224934 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563