หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นายสาโรจน์  ศรีหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒ ต่อ ๑๙

 
     
   
  นายถาวร  รอดแย้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เทวราช
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒ ต่อ ๑๘
 
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224953 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563