หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 สภา อบต.

 

นายเอนก  พวงประดับ
ประธานสภา อบต.เทวราช

   

นายสุชาติ  จันทุรัตน์
รองประธานสภา อบต.เทวราช

นายฉลาด  ศรีหร่าย
เลขานุการสภา อบต.เทวราช

   

นายสุชาติ  มากสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.เทวราช หมู่ที่ ๑

นางสมพร  วิหกเหิน
สมาชิกสภา อบต.เทวราช หมู่ที่ ๕

   

นางสาวสุนันท์  คันทรง
สมาชิกสภา อบต.เทวราช หมู่ที่ ๖

นายอำนาจ  แสงลอย
สมาชิกสภา อบต.เทวราช หมู่ที่ ๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175621 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563