โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การจัดประชุมประชาคมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้รับมอบหมายจากนายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ในการดำเนินการจัดประชาคม กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเทวราช หมู่ที่ ๑-๗ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดตะเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นำโดย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลเทวราช, สมาชิกสภา อบต.เทวราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จักได้สรุปผลการประชุมประชาคมกรณีการช่วยเหลือฯ ดังกล่าว เพื่อรายงานอำเภอไชโย ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กำหนดต่อไป