โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ 1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียก


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ  1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในพื้นท่ี่ตำบลเทวราชมีการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน