โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสภาเด็กพร้อมใจ สมวัยเรียนรู้กู้ชีพอย่างปลอดภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ร่วมกับสภาเด็กและเเยาวชนตำบลเทวราช จัดโครงการสภาเด็กพร้อมใจ สมวันเรียนรู้กู้ชีพอย่างปลอดภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย