โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช


วันอังคารที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยปริมาณน้ำท่วมสูงส่งผลให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ในการนี้ จึงได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ