โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช


วันพุธที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ในการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ