โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช (กรณีเร่งด่วน)


วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการประชุมวาระเร่งด่วน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช, คณะบริหารนโนบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเทวราช เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเทวราช ซึ่งส่งผลกระทบให้ประชาชนตำบลเทวราช ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่