โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเทวราช


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวเกศทิพย์  กองแก้ว รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเทวราช หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลเทวราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ในการมอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น