โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๒-๕ ปี จากทางน้ำและทางบก ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๒-๕ ปี จากทางน้ำและทางบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายเอกลักษณ์  เกษจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ และการป้องกันเด็กติดรถในเด็กปฐมวัย