โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นำโดย นายเอนก พวงประดับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช หมู่ที่ ๑-๗, คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเวียบวาระที่กำหนด