โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นำโดย  นายเอนก พวงประดับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  หมู่ที่ ๑-๗ ,คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เข้าร่วมประชุม