โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นำโดย นายสุชาติ  จันทุรัตน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช (ทำหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช หมู่ที่ ๑ - ๗ ,คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้