โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
นำโดย นายเอนก
  พวงประดับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้