โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรังภูมิทัศน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ วัดกุด (วัดร้าง) หมู่ที่ ๕