โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชลงพื้นที่สำรวจเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเทวราช


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่างดำเนินการสำรวจบ้านของประชาชน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7 ตำบลเทวราช ที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย