โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช นำโดย นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลเทวราช ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลเทวราช เนืองในคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย