หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2565    ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 3
  25 พ.ย. 2565    คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน 36
  14 พ.ย. 2565    กฏบัตรปีงบประมาณ 2566 10
  14 พ.ย. 2565    แผนการตรวจสอบระยะยาว 11
  14 พ.ย. 2565    แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 12
  14 พ.ย. 2565    คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 8
  2 พ.ย. 2565    คนพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีอายุ 15-65 ปี เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอรืเบื้องต้น 30
  1 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 16
  6 ต.ค. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอไชโย ที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่มาช่วยชาวเทวราชกรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลเทวราช 22
  5 ต.ค. 2565    นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อบต.เทวราช ในช่วงวิกฤตสถานการณ์น้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ต.เทวราช 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224972 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563