หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  14 มิ.ย. 2565    ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
  1 มี.ค. 2565    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ช่วงอายุ ๒ – ๕ ปี 45
  1 มี.ค. 2565    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ช่วงอายุ ๒ – ๔ ปี 38
  22 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 42
  11 ก.พ. 2565    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และการบ้านแบบ On Hand. ให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 76
  11 ก.พ. 2565    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และการบ้านแบบ On Hand. ให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 55
  3 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 63
  19 ม.ค. 2565    มอบเช๊คช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 76
  18 ม.ค. 2565    ประกาศ อบต.เทวราช เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175635 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563