วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
จ้างสำรวจออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา(อท.ถ.30.003) หมู่1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณลานโอทอบ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตามโครงการสานสายใย สายสัมพันธ์ บริการข่าวสาร บริการชุมชน ผู้สูงอายุตำบลเทวราช (ผ่านช่องทาง Line Offical) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างรถแบคโฮ ขุดลอกรางระบายน้ำหมู่ที่ 2,3 ตำบลเทวราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 3900 อท จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง