วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU D-Max หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อท จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ถุงสำหรับรองรับขยะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลเทวราช ช่วงที่ 1 ต่อจากถนน คสล.เดิม ริมคลองลำท่าแดง และช่วงที่ 2 ต่อจากถนนลาดยางเดิม หน้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง