วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กระจกโค้งมน ชนิดโพลีคาร์บอเนต มีหมวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดเทวราช ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อท จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัดสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง