วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2565) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 16 พฤษภาคม 2566 จำนวน 147 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (วัสุดประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างรถแบคโฮ ขุดดินพร้อมฝังกลบขยะ ณ จุดพักขยะชั่วคราว หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช จำานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (ถุงมือผ้าแถบขาว - ส้ม จำนวน 200 คู่)
21  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ หินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องจักร ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 3 - 4 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำสำหรับรองรับขยะ) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง