วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าวัดตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คศล.เดิมเข้าตามซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง บริเวณถนนบ้านปากบาง (ซอย 1) จากบ้านอาจารย์รัชนี อิงตระกูล - บริเวณบ้านนางสำเนียง หาญกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2565) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 16 พฤษภาคม 2566 จำนวน 147 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (วัสุดประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างรถแบคโฮ ขุดดินพร้อมฝังกลบขยะ ณ จุดพักขยะชั่วคราว หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช จำานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (ถุงมือผ้าแถบขาว - ส้ม จำนวน 200 คู่)
21  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง